Maciej Głowacki - Ortopeda

Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki jest specjalistą w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Pracuje w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik wielu zjazdów o zasięgu międzynarodowym. Kierownik naukowy kilku grantów badawczych.

Wprowadził szereg nowoczesnych technik operacyjnych w zakresie chirurgii kręgosłupa.

- pierwsza w Polsce operacja korekcji skoliozy z dostępu przedniego systemem Antares


- druga w Europie, pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja skoliozy za pomocą staplerów z pamięcią kształtu.


- pierwsza w Polsce operacja skoliozy z dostępu przedniego systemem CD-Hopf 2


- pierwsza w Polsce operacja korekcji skoliozy z dostępu tylnego systemem Legacy.

Zakres usług:
- konsultacja ortopedyczna - dorośli oraz dzieci

Leczone choroby:

- skolioza – leczenie operacyjne
- skolioza – leczenie zachowawcze
- choroby kręgosłupa
- guzy i guzopodobne choroby kości
- wady postawy
- wady rozwojowe kończyn
- zespoły przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe stawów
- zmiany przeciążeniowe i pourazowe stawów
- następstwa urazów kości i stawów
Nasz zespół

Renata Głowacka - Specjalista Stomatologii Ogólnej


Joanna Głowacka - Lekarz Dentysta


Aleksandra Obroszko - Lekarz Dentysta


Przemysław Leszczyński - Specjalista Chirurgii Stomatologicznej


Marta Malińska - Lekarz Dentysta, Ortodontka


Wiktoria Kubiak - Lekarz Dentysta, Ortodontka


Debora Chmiel - Lekarz Dentysta


Jakub Milecki - Lekarz Dentysta


Weronika Śmiech - Lekarz Dentysta


Justyna Klimek - Lekarz Dentysta


Maciej Głowacki - Ortopeda Dziecięcy


Jakub Głowacki - Ortopeda


Jakub Kopeć - Laryngolog


Magdalena Urbaś - Laryngolog


Leo Kundzicz - Neurochirurg


Justyna Chełmińska - Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych


Jacek Sobkowiak - Urolog


Patrycjusz Purol - Dermatolog


Magdalena Faligowska - Endokrynolog


Jakub Przybylski - Lekarz Medycyny Estetycznej


Monika Samolej - Fizjoterapeutka


Małgorzata Kasprzyk - Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna


Irena Kliszcz-Ruman - Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna


Aneta Letka - Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna


Izabela Wojtowicz - Asystentka Stomatologiczna


Natalia Rom - Rejestratorka


Anna Cerbin - Rejestratorka