Maciej Głowacki - Ortopeda

Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki jest specjalistą w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Pracuje w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik wielu zjazdów o zasięgu międzynarodowym. Kierownik naukowy kilku grantów badawczych.

Wprowadził szereg nowoczesnych technik operacyjnych w zakresie chirurgii kręgosłupa.

- pierwsza w Polsce operacja korekcji skoliozy z dostępu przedniego systemem Antares


- druga w Europie, pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja skoliozy za pomocą staplerów z pamięcią kształtu.


- pierwsza w Polsce operacja skoliozy z dostępu przedniego systemem CD-Hopf 2


- pierwsza w Polsce operacja korekcji skoliozy z dostępu tylnego systemem Legacy.

Zakres usług:
- konsultacja ortopedyczna - dorośli oraz dzieci

Leczone choroby:

- skolioza – leczenie operacyjne
- skolioza – leczenie zachowawcze
- choroby kręgosłupa
- guzy i guzopodobne choroby kości
- wady postawy
- wady rozwojowe kończyn
- zespoły przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe stawów
- zmiany przeciążeniowe i pourazowe stawów
- następstwa urazów kości i stawów