Renata Głowacka - lekarz stomatolog

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Ukończyła I stopień specjalizacji w zakresie Stomatologii Ogólnej.

Od 1992 roku prowadzi prywatną, specjalistyczną praktykę stomatologiczną.

Zainteresowania zawodowe:
- leczenie zachowawcze
- chirurgia stomatologiczna
- protetyka ( w tym protetyka na implantach)