Przemysław Leszczyński - chirurg stomatolog

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Język angielski.

Certyfikaty i szkolenia
- Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
- Oczekiwania  a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
- Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki
- Implantologia stomatologiczna
- Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
- Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
- Rozpoznanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki
- Implantologia  stomatologiczna – kurs do specjalizacji
- Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego
- Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
- Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
- Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych