Joanna Głowacka - lekarz stomatolog

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie otworzyła przewód doktorski w Katedrze Stomatologii Dziecięcej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W swojej pracy kieruje się doświadczeniem zdobytym na licznych kursach i konferencjach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii estetycznej oraz protetyki. W kontaktach z pacjentami stawia na dokładną analizę ich potrzeb i przedstawia wiele możliwości postępowania, tak aby opuszczając gabinet byli w pełni usatysfakcjonowani przeprowadzonym leczeniem. Miłośniczka pracy w powiększeniu - wszystkie procedury stomatologiczne przeprowadza z użyciem mikroskopu stomatologicznego.

Zainteresowania zawodowe:
- leczenie zachowawcze
- endodoncja mikroskopowa
- protetyka stomatologiczna
- chirurgia stomatologiczna