Przemysław Leszczyński

Chirurg stomatolog. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Język angielski.

Certyfikaty i szkolenia:

 • Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Oczekiwania  a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki
 • Implantologia stomatologiczna
 • Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
 • Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
 • Rozpoznanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki
 • Implantologia  stomatologiczna – kurs do specjalizacji
 • Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
 • Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych
Copyright 2019 Klinika Miodowa | All Rights Reserved | Made by Fotostyk